Aanpak

Wendbaar en toekomstgericht durven

StrinnLab streeft als toekomstverkenner en facilitator naar het brengen van groei en meerwaarde voor jouw KMO. Toekomstbestendig en wendbaar ondernemen kan door open te staan voor trendgedreven innoveren.

Tijdens een eerste verkennend gesprek omtrent jouw basisidee, innovatieve oplossing of knelpunten doorgronden we de bestaande situatie en omschrijven we helder de ambities of de opdrachtformulering.

Als we op dezelfde golflengte zitten, wordt het gemakkelijker om concrete en gedurfde resultaten te bepalen en voorzien we een gefaseerde aanpak naargelang de opdracht:

  • Analyseren en begrijpen: het is noodzakelijk de bedrijfscultuur en de toegepaste processen en systemen te kennen. Luisteren naar wat het streefdoel is.
  • Bepalen welke tools en stappen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Concrete actieplannen worden vastgelegd.
  • Implementeren: na het advies is de uitvoering de echte uitdaging.
  • Evaluatie van de opdracht.

'Rebels with a plan'

Met onze startersbegeleiding zorgen we dat ideeën vorm krijgen en het ondernemingsplan of je marketingplan efficiënt wordt uitgewerkt. We helpen bij het maken van keuzes omtrent de meerwaarde van jouw producten en/of diensten, je klantensegmenten, je kanalen, je verdienmodel, je concurrentievoordeel, ... Wie een adviesgesprek wenst, kan rekenen op volgende aspecten:

  • een telefonische intake,
  • een 90 minuten durende workshop met aanbevelingen,
  • nazorg: 30 minuten durende online ondersteuning op basis van jouw output.

Voor begeleiding op maat voorzien we advies en/of een uitgewerkte workshop waarbij gebruik van de KMO-portefeuille mogelijk is.

Ik wil een verkennend gesprek

Contacteer ons