Een succesvol businessplan in 10 stappen schrijven

19/06/2017 - 11:15

Volgens de Startersatlas 2017 kennen onze gewesten sinds 2014 een mooie stijgende netto aangroei van startende ondernemers (+2,1% in 2016). Ondernemen is hip en bevestigt dat mensen steeds meer willen en durven hun professioneel lot in handen te nemen. Vraag blijft hoe men een businessidee tot een gefundeerd ondernemingsplan kan smeden?

Een succesvol businessplan in 10 stappen schrijven

In een vorige blog schreven we dat lange businessplannen geen garantie tot succes zijn en het eerste contact met klanten niet overleven. Het hoger risico op falen ligt bij de strikte uitvoering van wat beschreven is en dus het gebrek aan flexibiliteit. Zelfs als planningsdocument bij lange termijn doelstellingen is pivoteren en nieuwe denkpistes uittesten belangrijk in het vroege proces.

Eens het fragiele businessidee bestaat, denkt men al snel aan het uitschrijven van een uitvoerig ondernemingsplan. Dit is een statisch en arbeidsintensief document dat de strategische koers volgens een bepaalde structuur omschrijft.

Enkele praktische richtlijnen voor je businessplan:

 • Pas de inhoud aan naargelang de doelgroep waarvoor je schrijft (bankier, venture capitalist, verkrijgen van subsidie, moederbedrijf, …).
 • Beperk het plan tot maximum 30 pagina’s,
 • Gebruik duidelijke en professionele taal,
 • Voer een grondige desk & field research uit,
 • Toon concrete feiten, korte opsommingen en overzichtelijke cijfers,
 • Beperk de tijdshorizon tot 3 jaren,
 • Schrijf, herlees en herschrijf.

Voorzie structuur in je businessplan:

 1. De samenvatting omvat maximum 2 pagina’s over wat men zal verkopen, waarom je klant je product/dienst zal kopen (competitieve voordelen), wie zal het product maken of de dienst leveren, wat is de voorziene planning met mijlpalen en hoe realistisch zijn de financiële schattingen.
 2. Het ondernemingsprofiel omvat een omschrijving van de missie, visie en waarden van het bedrijf, de naam met rechtsvorm en locatie, de producten en diensten (nu en toekomst), de levenscyclus van het bedrijf, en het management.
 3. Een analyse van de industrietak is essentieel om de aantrekkelijkheid om te investeringen, de markttrends en strategische opportuniteiten van de sector te kennen.
 4. In de markt- en concurrentieanalyse wordt de markt (B2B/B2C/B2B2C/C2C) en de klant als ‘persona’ besproken. Hoe groot is de markt en waar liggen de opportuniteiten en bedreigingen? Welk marktaandeel kan men verwerven? Wie zijn klanten niet kent, kan geen gepaste claim maken en voorziet wellicht niet in de verwachtingen van de klant.
 5. Strategische positie en risico’s gaan in op het beantwoorden van de vraag hoe de onderneming zich van andere ondernemingen (USP) onderscheidt en de hieraan verbonden risico’s. Beiden worden d.m.v. een SWOT afgewogen.
 6. Marketingcommunicatie en verkoopstrategie bepalen hoe de onderneming in de markt wordt gepositioneerd (4 P’s) en via welke kanalen klanten worden bereikt. Hoe ziet de verkooporganisatie er uit en welke processen zet men in?
 7. De belangrijkste operationele activiteiten zoals productie, voorraad, logistiek, sales & marketing, R&D, financieel, technologie, … worden in het licht gezet. Focus op de kenmerken en de competitieve voordelen.
 8. Bekwaamheid en ervaring van het management en organisatie zijn essentieel. Ontbreekt expertise, doe dan beroep op derden.
 9. Wat zijn de mijlpalen en de lange termijn doelstellingen? Welke risico’s kunnen zich tijdens de implementatie voordoen en hoe neutraliseer je die?
 10. Voorzie een realistisch financieel plan voor minstens 3 jaren met opstartkosten en financiële projecties volgens diverse scenario’s. Doe beroep op je boekhouder of accountant.

Hoe kan StrinnLab je helpen?

StrinnLab hanteert een dynamische en strategisch krachtige methode om het ondernemingsplan sneller de juiste inhoud te geven.

Het Business Model Canvas (BMC) bezorgt je een visueel overzicht op één pagina. De negen bouwstenen van het BMC zijn zowel door startende als bestaande ondernemingen te gebruiken. Mogelijke veranderingen kunnen meteen afgetoetst worden.

Wens je advies, begeleiding of wens je het ondernemingsplan samen te schrijven? Ook nazicht van een ondernemingsplan is mogelijk.

Als je bijkomende informatie wil, neem dan contact. StrinnLab is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Mag ik je helpen met je businessplan?

Contacteer ons