Waarom lange businessplannen risicovol zijn

14/05/2017 - 07:01

Bij het opstarten van een nieuwe ondernemingsactiviteit of het innoveren van een bestaande ondernemingsactiviteit, is er kapitaal nodig. Wie langs bankiers en durfkapitaalfondsen gaat, zal een overtuigend businessplan moeten voorleggen. Hoe hard en uitgebreid men er ook aan werkte, dit document verhoogt in het vroege stadium van ideeontwikkeling enkel het risico op falen.

Waarom lange businessplannen risicovol zijn

Hetzelfde geldt evenzeer voor gedreven business development managers die regelmatig businesscases uitschrijven en nieuwe ideeën aanbrengen. Het nieuwe businessplan of de -case steunt op massa’s verzamelde feiten, strategiemodellen, marketingstudies en ontelbare spreadsheets met cijferprojecties. De beslissingsnemers overtuigen is het doel. Wat is er aan deze grondige werkmethode nu zo verkeerd?

Alex Osterwalder, als ervaren adviseur in business model innovatie, hanteert in deze context een andere werkmethode en onderbouwt zijn redenering met volgende argumenten. Hij stelt vooreerst dat geen enkel idee uitdraait zoals het initieel was bedoeld. Hij vindt steun bij een succesvol serieel ondernemer Steve Blank (Lean Startup) die op zijn beurt onomwonden beweert dat geen enkel businessplan het eerste contact met de klanten overleeft.

Waar schuilt het hoger risico op falen?

Wanneer het businessplan door de directie of door investeerders positief wordt onthaald, dan ‘koopt’ men als het ware het plan en verwacht men er de uitvoering van. Tijdens die uitvoering ontdekt men onder meer technische, logistieke en financiële hindernissen, andere behoeften van gebruikers tegenover de kopende klant, …

Een tweede punt is dat men niet gemakkelijk overgaat tot het weggooien van het uitgebreide en gedetailleerde businessplan, wanneer onvoorziene omstandigheden opduiken. Pivoteren en nieuwe denkpistes onderzoeken om het basisidee aan de noden en verwachtingen aan te passen, is voor de bedenker van het eerste idee niet zo’n evidente keuze.

Het alternatief ligt volgens Osterwalder bij het advies van Michael Schrage (MIT) in het gegeven dat een testbaar idee beter is dan een goed idee. In plaats van een lang businessplan te schrijven, is het beter om een idee veelvuldig uit te testen en aan te passen tot er voldoende bewijs is dat de klanten de waardepropositie (dit is de bundel van producten en diensten die waarde creëren voor een bepaald klantensegment) willen en kansen voor een winstgevend en schaalbaar business model bestaan.

Welke stappen kan men beter volgen?

  1. Prototype: werk het idee uit aan de hand van het Business Model (BM) Canvas en het ‘Value Proposition (VP) Canvas’ ;
  2. Vraagstelling: stel de vraag wat er moet vervuld zijn, opdat het idee zou kunnen werken en vertrek van hypotheses ;
  3. Test: het is opportuun om de wenselijkheid bij klanten, de haalbaarheid van het product of de dienstverlening, en tenslotte de winstgevendheid van het zakelijke idee uit te testen ;
  4. Itereer: pas het oorspronkelijke BM en VP Canvas aan en verfijn het op basis van verzamelde feiten uit het testen.

Risicobeperking vloeit voort uit het uittesten en het itereren van een idee tot men weet hoe het werkelijk kansen op succes heeft. Eens dit is bereikt, is het uitschrijven van een businessplan zinvol.

Dit artikel is geschreven op basis van het artikel ‘Why Lengthy Business Plans Increase The Risk Of Failure’ van Alex Osterwalder op Strategyzer.

Businessplan risico

Meer weten over uitschrijven van businessplannen?

Contacteer ons