Dienstverlener voor de KMO Portefeuille

StrinnLab

Let's optimize your strategy with business model design, trend research & future thinking

Met StrinnLab geloven we in de kracht van mensen die met een gemeenschappelijke visie omtrent klantgerichtheid en duurzaamheid in dezelfde strategische richting samenwerken.

Op basis van cijferanalyses kan je prognoses maken of knelpunten verklaren, maar waar ligt de focus van je ondernemingsactiviteit? Welke vernieuwende acties onderneem je om binnen 3 jaar nog relevant te zijn voor je klanten? Ken je de huidige trends binnen en buiten jouw bedrijfssector en de werkelijke behoeften van jouw klanten? Hoe probleemoplossend is jouw product of dienstverlening voor de gebruikers?

Wat doet StrinnLab?

StrinnLab is een trend- en toekomstonderzoeksbureau dat KMO's helpt met duurzaam innoveren door het vertalen van relevante markt- en consumententrends naar je bedrijfsmodel, strategie of product/dienst. De focus ligt op: 

Vlaamse KMO's en vrije beroepen kunnen van de KMO-portefeuille gebruik maken. StrinnLab is als dienstverlener voor advies (DV.A218223) en voor opleidingen (DV.O218285) erkend.

Voor wie?

Starters en gevestigde KMO's worden via visuele tools begeleid, verwerven klanteninzichten en leggen de link naar de opportuniteiten van morgen. Centraal staat het maken van keuzes om een strategische visie te ontwikkelen. Starters die hulp wensen bij de uitwerking van een zakelijk idee of bij het uitschrijven van een ondernemingsplan, vinden de gewenste expertise.

StrinnLab staat ook ter beschikking van boekhoud- en accountantskantoren. Door een confidentiële samenwerking met StrinnLab aan te gaan, kunnen boekhoud- en accountantskantoren hun adviesverlenende taken met meer gespecialiseerde kennis uitbreiden in het voordeel van hun cliënt.

Wat doet StrinnLab niet?

StrinnLab is geen webdesigner, productontwikkelaar, communicatiebureau of boekhoudkantoor. Op deze domeinen wordt voor het bereiken van een optimaal resultaat met experten samengewerkt. 

Klantgerichtheid

Constructief en oplossingsgericht meedenken en toch kritisch communiceren

Ondernemerschap

Meerwaarde brengen en resultaten behalen

Respect

De visie en de verwachtingen van de ondernemer

© Copyright 2015 StrinnLab