Dienstverlener voor de KMO Portefeuille

Let's optimize your strategy

Met StrinnLab geloven we in de kracht van mensen die met een gemeenschappelijke visie omtrent klantgerichtheid en duurzaamheid in dezelfde richting samenwerken.

Op basis van cijferanalyses kan je prognoses maken of knelpunten verklaren, maar waar ligt de focus van je ondernemingsactiviteit? Welke vernieuwende acties onderneem je om binnen 5 jaar nog relevant te zijn voor je klanten? Ken je de huidige trends binnen en buiten jouw bedrijfssector en de werkelijke behoeften van jouw klanten? Hoe probleemoplossend is jouw product of dienstverlening voor de gebruikers?

Wat doet StrinnLab?

StrinnLab is een onafhankelijk adviesbureau dat KMO's helpt met duurzaam innoveren door het vertalen van relevante trends naar hun bedrijfsmodel. De focus ligt op: 

Vlaamse KMO's en vrije beroepen kunnen bij StrinnLab terecht voor gebruik van de KMO-portefeuille
StrinnLab is geregistreerd als dienstverlener voor advies (DV.A218223) en voor opleidingen (DV.O218285).

Voor wie?

Starters en gevestigde KMO's worden via visuele tools begeleid, verwerven klanteninzichten en leggen de link naar de opportuniteiten van morgen. Centraal staat het maken van keuzes om een strategische visie te kunnen ontwikkelen. Starters die hulp wensen bij de uitwerking van een zakelijk idee of bij de opmaak van een ondernemingsplan, vinden hier expertise als aanloop naar hun boekhoudkantoor en kredietverschaffer. 

StrinnLab staat ook ter beschikking van boekhoud- en accountantskantoren. Als absolute vertrouwenspersoon kennen boekhouders en accountants de behoeften van hun cliënteel heel grondig. Door een confidentiële samenwerking met StrinnLab aan te gaan, kunnen boekhoud- en accountantskantoren hun adviesverlenende taken met meer gespecialiseerde kennis uitbreiden.

Wat doet StrinnLab niet?

StrinnLab is geen webdesigner, productontwikkelaar, communicatiebureau of boekhoudkantoor. Op deze domeinen wordt voor het bereiken van een optimaal resultaat met experten samengewerkt.

Klantgerichtheid

Constructief en oplossingsgericht meedenken en toch kritisch communiceren

Ondernemerschap

Meerwaarde brengen en resultaten behalen

Respect

De visie en de verwachtingen van de ondernemer

© Copyright 2015 StrinnLab