Trend research & Scenarioplanning

Trend research & Scenarioplanning

"As its most basic, a trend can be defined as the direction in which something tends to move and which has a consequential impact on the culture, society or business sector through which it moves."

(The Future Laboratory)

Waarom is trendonderzoek voor bedrijven en organisaties nuttig?

  • Stilstaan is achteruitgaan! Jouw concurrenten, leveranciers, en afnemers evolueren met hun tijd mee en zelfs prille startups experimenteren en leren aan lichtsnelheid ;
  • In een 'expecting economy' willen alle generaties als consumenten verrast en geprikkeld worden: ken je de trends en klantverwachtingen, dan bied je de producten en diensten aan die klanten willen en bereid zijn te betalen ;
  • Wie relevante informatie over de 'drijvende krachten' verzamelt, kan met een goed samengesteld aanbod zijn belofte waarmaken, zich concurrentieel onderscheiden en een eigen 'blauwe oceaan' creëren.

Wie wil grip krijgen op veranderende klantenbehoeften?

In dat geval detecteer en analyseer je best zo vroeg mogelijk trends en misschien wel de hypes. Vanuit verschillende invalshoeken kunnen trends en onzekerheden in een toekomstanalyse worden meegenomen.

Met plausibele scenario's in de hand is je huiswerk gemaakt en bezorg je je onderneming een stevig toekomstbestendig karakter.

Scenario's zijn jouw verkenners van de toekomst

Scenarioplanning helpt bedrijven en organisaties bij het identificeren en exploreren van mogelijke toekomstbeelden en bij het benoemen van huidige acties en het overzien van de consequenties.

Samen de toekomst voor je nieuw productconcept, je strategie of je communicatie verkennen, is een zeer creatieve uitdaging. StrinnLab werkt graag mee om de koers van je bedrijf te verbeteren. Met trendanalyse en scenarioplanning maak je het verschil tegenover je concurrenten.

De stap naar de implementatie van strategische beslissingen kan gezet worden eens je de trends en de toekomstscenario's voor jouw onderneming of business unit kent.

Wil je meer weten over trend research en/of scenariodenken?

Contacteer ons